O mně

Náklonost k počítačům začala v mém děství, kdy jsem se o ně začal více zajímat již na základní škole. Na základní škole jsem se naučil obecné základy programování, které jsem pak rozvíjel na SPŠE. Ve 3. ročníku střední školy jsem vytvořil svojí první desktop aplikaci v Delphi. V posledním ročníku SPŠE jsem vytvořil své první webové stranky a tím také začala má praxe, roku 2003.

Po maturitě v roce 2004 jsem začal pracovat v Praze pro společnost, která se zabývala tvorbou webových aplikací. Po neshodách jsem v roce 2006 tuto firmu opustil a dále působil jako FREELANCER až do součanosti.

V roce 2013 jsem vytvořil svojí první mobilní aplikace pro Android a iOS.

Má praxe v oboru www aplikací je v současnoti 21 let, praxe pro obor mobilních aplikací je 11 roky.